Оборудване за автоцистерни и бази

ST500 офис принтер

ST-500M е офис принтер за свързване с контролери на разходомери в петролните терминали

Разполага с непрекъсната хартия с 80 колони и матрична глава. MT-500M включва специфично многоглаво устройство, което е в състояние да управлява множество контролери, задвижващи един принтер. ST500-M е одобрен от MID при транзакции.

Isoil Logo