Услуги

Сервизни услуги

Всички необходими технически решения за безупречно работещи системи и съоръжения

Изграждане на бензиностанции

Цялостно решение за изграждане на ведомствени и търговски обекти, и големи петролни бази

Една от основните дейности на СисКо-М ООД е предлагането и монтирането на оборудване за бензиностанции и газстанции. Съвместно с други водещи фирми в бранша, предоставяме цялостно решение за изграждане на ведомствени и търговски обекти както и големи петролни бази.

Качествените изделия от водещи световни фирми за нас са приоритет за влагане в обектите, с което се постига по-висока ефективност на вложените парични средства. Следването на тенденции за заместване на продукти с техни „копия“, е показало във времето, че са пари, изразходвани напразно и оскъпило с времето първоначалната инвестиция.

Свържете се с най-близкият до Вас офис на фирмата, за консултация и насоки.

Топ оборудване

Работим с най-качественото оборудване от водещи световни производители, доказало се с времето като най-надеждно и ефективно.

Висока ефективност

Доброто оборудване гарантира много по-висока възвръщаемост на инвестициите и по-висока ефективност на вложените парични средства.

Цялостно решение

От проектирането и окомплектовката на оборудване, до доставка, монтаж, калибриране на всички системи и пускане в експлоатация - можете спокойно да доверите целият процес по изграждане на нашия високоекспертен екип.

Сервизна поддръжка 24/7

Наша грижа е съоръженията на обекта Ви да са работещи, персоналът обучен, да сте информирани навреме с нормативните изисквания и спокойни, че реагираме бързо в ситуации.

Абонаментно обслужване

24/7 Сервизна поддръжка без аналог

СисКо-М ООД е с над двадесет годишен опит в сервизното обслужване на бензиностанции и газстанции.

Наша грижа е съоръженията на обекта Ви да са работещи, персоналът обучен, да сте информирани навреме с изискванията на нормативните документи и спокойни, че реагираме бързо в ситуации.

Сервизната ни мрежа е разположена в градовете Варна и Добрич и покрива голям периметър от обекти в Североизточна България.

Колегите са специализирани в сервиза в сферата на фискалните устройства, нивомерните системи, бензиноколонки и газколонки, разходомери, везни и ел. инсталации.

За повече подробности и необходимост от сервизна помощ, моля, свържете се с нас.

Контакти

Fuel, gas, gas station

Замерване бензино и газо колонки

Eталонно оборудване за замерване разходомери за течни горива и LPG

В бизнеса с горива е от огромно значение, точното количество продадено гориво. Това може да се гарантира със замерване на разходомерите за разход, чрез еталонни измервателни устройства. В сервизните ни центрове разполагаме с еталонно оборудване за замерване разходомери за течни горива и LPG на колонки, а в офисът ни в град София и разходомер за замерване и калибриране на разходомери LPG на автоцистерни.

За улеснение на нашите клиенти, предлагаме и 20л мерки, с които може да се извършва контролно замерване на бензиноколонките по всяко време.

LPG Calibration
Tank Prouvers
Fuel Dispenser Check

Проверка на системата за изсмукване на парите

Замерване и регулиране на VR системата в колонките и отстраняване на неизправности
Burkert

СисКо-М разполага с еталонно оборудване за проверка на ефективността на улавяне на парите за бензините. Можем да замерим и регулираме VR системата в колонките, отстраним неизправностите и съвместно с оторизирана лаборатория да организираме годишната проверка на съоръженията.

Ремонт газови разходомери

Оборотни разходомери по време на ремонта
LPG-remont
LPG Meter
Adast Meter

В сервизните ни бази във Варна и Добрич, предлагаме ремонт на разходомери за LPG и течни горива. Разполагаме с оборотни разходомери, които монтираме и вземаме разваленият за ремонт.

Винаги замерваме след монтаж разходомерите и заявяваме за метрологична проверка. Ако разходомера не подлежи на ремонт, предлагаме нов или рециклиран.

ВСИЧКИ ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ

качество и опит

ново поколение