Оборудване за автоцистерни и бази

EM6422 импулсен емитер

Импулсен датчик EM6422 е устойчив на течове импулсен излъчвател, предназначен да свърже разходомерите към контролерите

Има специална магнитна херметична връзка, която позволява изваждане на платката без разлив на продукта.

Isoil Logo