Бензиностанции / Нивомерни системи

Гъвкава сонда 7100V AST

По-голяма прецизност и надеждност при измерване на нивата, на принципа на поплавъчната система

Мониторингът на продуктите в надземните резервоари е отнемащ време, опасен на моменти и неточен в най-добрия случай. Налични са много устройства за измерване на резервоарите AST, но нито едно не разполага с точността на SiteSentinel® iSite™ на OPW, на принципа на поплавъчната система.

Гъвкавата сонда от серия 7100V, се е доказала при използването на магнитостриктивна технология, позволявайки по-голяма прецизност и надеждност при измерване на нивата на продукта . Тази сонда е идеална за мониторинг на нивото на течността на продукта и нивата на водата в голямо разнообразие от течности: включително бензин, дизел, етанол, биодизел, смазочни материали и някои химикали.

OPW Logo
Flex Probe Installation

Сертификати

Atex Logo
CЕ 0344 Logo
Iec Logo