Бензиностанции / Пасти за измерване

Паста за откриване на вода в гориво

За тестване за наличие на вода на дъното на резервоарите за съхранение на гориво

Подходящ само за използване с бензин, дизел, керосин, газьол, отоплително масло, тежко масло и смазочно масло.

Приложена върху пръчка / дължина на връв с тежест на дъното, кафявата паста променя цвета си в блестящо червено, когато влиза в контакт с вода, като ви дава визуална индикация за дълбочината на присъстващата вода. След това водата може да се изпомпа и да се тества повторно.

Няма официален срок на годност, ще се запази най-добре, когато се съхранява между 31F и 115F

Произход: САЩ

Kolor Kut Logo