Бензиностанции / Пасти за измерване

Паста за измерване ниво на гориво

За проверка на дълбочината на бензин, дизел, биодизел, керосин и много други горивни масла в резервоари за гориво

Продуктът не е толкова ефективен с алкохолите – защото алкохолите се изпаряват от лентата за потапяне, бързо връщайки пастата в първоначалното й състояние.

Приложена върху потапяща лента или метален пръст , спуснати до дъното на резервоар за гориво, пастата променя цвета си, когато влиза в контакт с него, като ви дава визуална индикация за дълбочината на бензина.

Няма срок на годност, ще се запази най-добре, когато се съхранява между 31F и 115F.

Произход: САЩ

Kolor Kut Logo