Бензиностанции

Модулни станции и резервоари

СисКо-М ООД предлага модулни резервоари от 5 000 л до 30 000 л, за един или два продукта

Модулът би могъл да бъде изцяло оборудван по изискванията на наредба Н18 за връзка с НАП / с колонка, нивомерна и фискална система / или според изискванията на потребителите, като би могъл да се премества в зависимост естеството на използването му.

Технически параметри

Резервоар двустенен, за един до три вида гориво, цял или разделен на клетки, окомплектован с:

Рама метална;

Опори, тръбопроводи, пълнеща кутия;

Пълнеща точка, съгласно противопожарните изисквания с адаптори за течна фаза - 2`` и 4``, и за газова фаза - 3``;

Вентилационна тръба - клапан с дихател и огнепреградител;

Арматура - с възможност за навес над колонката.

Електронна колонка с най-висок клас на точност, с дебит 40л/мин, 70л/мин или 120л/мин;

Нивомерна система за контрол на наличното гориво - електронна;

Електронна система с фискална памет;

Ел.табло;

Бластиране клас Sa 2.5;

Антикорозионно покритие тип ``Хемпел``;

Паспорт на резервоара.